Praktische Informatie

Privacy en beeldmateriaal
Zelf ben ik geen voorstander van foto’s op het sociale netwerk plaatsten. In de periode dat uw kind bij ons is worden er foto’s gemaakt. Zelf maak ik gebruik van Watsapp om u, af en toe leuke deel te laten maken van de activiteiten die we doen of van een komisch moment met uw kind.

Tarieven
De totale uurloon voor gastouderopvang bestaat uit de vergoeding voor de gastouder en de bureaukosten voor het gastouderbureau. De hoogte van deze kosten verschillen per gastouder en de verschillende gastouderbureaus. Informeer vrijblijvend bijĀ  het gastouderbureau.

Meer info: Tarieven

Opvanguren
Ik hanteer geen minimale opvangtijd. Let op! Sommige gastouderbureaus vragen wel een minimale opvangtijd. Het kan dus zijn dat ik geen uren schrijf maar dat het gastouderbureau wel kosten in rekening brengt. Dit geld gaat niet naar mij toe. Advies: Vraag welk gastouderbureau ik het liefst heb.

Welke uren worden niet in rekening gebracht:

 • Wanneer er geen opvang plaats vind i.v.m. vakanties of ziekte van de gastouder, hoeft de vraagouder deze dagen niet door te betalen.
 • Bij afmelding buiten de 24-uurs afspraak.
 • Afspraken m.b.t. (peuter)scholen, muzieklessen, sporten etc.
  • Als ik uw kind haal en breng naar de bassischool: De uren dat ze op school zitten bereken ik niet door.
  • Als uw kind naar een activiteit gaat en daarna door u wordt opgehaald: Dan stoppen de uren op het moment dat de activiteit begint.

Welke uren worden in rekening gebracht:

 • De opvangtijd start bij het moment van binnenkomst en stopt op het moment dat u met uw kind naar buiten gaat.
 • Uren die afgebeld worden, binnen 24 uur bij aanvang van de afgesproken opvangtijden worden in rekening gebracht. Denk hierbij aan ziekte van de ouders en of uw kind. De tweede en volgende dag worden niet in rekening gebracht.
 • Later brengen van uw kind dan de afgesproken tijd wordt vanaf de afgesproken tijd in rekening gebracht.
 • Afspraken ambt peuterscholen, muzieklessen, sporten etc.
  • Als ik uw kind haal en breng naar de peuterschool: Deze uren bereken ik door.
  • Als uw kind naar een activiteit gaat en komt daarna weer bij mij: Deze uren bereken ik door.
  • Als uw kind gaat spelen bij een vriendje/vriendinnetje en dit valt buiten de 24-uurs regeling: Deze uren bereken ik door zoals afgesproken als ze bij mij was gebleven.

Overige zaken
De vraagouder is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor door het kind toegebrachte schade. Zelf heb ik als gastouder ook een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Goudse.